Saturday, February 27, 2016

Kerékpáros infrastruktúratervezés_általános tévhitek_2A kerékpáros infrastruktúrát kialakító tervezés folyamatához tartozó tévhit az is, amikor azt hisszük, hogy teret lehet engedni a kerékpáros közlekedési módnak úgy, hogy közben nem korlátozzuk a gépkocsiforgalmat. Lehet, de nem érdemes! Ugyanis valószínűbb, hogy csak a baleseti statisztikát növeljük a gépkocsiforgalom korlátozása nélkül, és nem érjük el a kitűzött célt, hogy az alternatív közlekedés és a gépkocsival való közlekedés közötti arány változzon. Igazából ez nem is egy tévhit, hanem egy rosz reflex, amit ha nem küzdünk le, akkor majd folyamatosan olyan félmegoldások születnek, amelyek kompromitálni fogják minden igyekezetünket.

A kerékpározás népszerűsítése együtt kell járjon a gépkocsiforgalom korlátozásával. Ez utóbbi lehet helykorlátozás(autósáv vagy autóparkoló) vagy forgalomcsillapítás, azaz a gépjárműforgalom sebességének csökkentése a megfelelő helyeken.

A gépjárműforgalom korlátozása nincs a gépjárműhasználók ellen. A gépjárműhasználat gyakoriságát csökkenti, hogy a városban, különösen a belvárosban, csak indokolt esetben használjuk gépjármüvünket, ezzel teret engedve az aktívabb közlekedési módoknak, élhetőbbé téve a várost.

A gépjárműforgalom korlátozása viszont egyértelműen a kényelem ellen szól, ezzel viszont egy egészségesebb városi életre ösztönöz. Paradox módon épp azok a leginkább kedvezményezettjei az aktív közlekedési módok térnyerésének, akik a leg vehemensebben tiltakoznak ellene. Ez a réteg nehezen tud lemondani a kényelméről, az autókázásról, és valószínű, hogy csak külső kényszer hatására teszi meg azt.

A kerékpáros vs. autós ellentétpár már régóta meghaladott téma "jobb helyeken". Az úgynevezett élhető városok esetében a cél, az indíték nem, vagy nem csak, a bringás közösség óhajának a kielégítése volt, hanem a motorizált közlekedés csökkentése a környezetszennyezés és a megoldatatlan helyigény miatt. Ha ezen a szinten mi is túl tudnánk lépni, itt keleten, az már önmagában egy fél siker!

Wednesday, February 24, 2016

Kerékpáros infrastruktúratervezés - általános tévhitek_1Az egyik és talán legnépszerűbb tévhit, az a várost átszelő folyópart romantikája. Az Európai Unió által kiadott mobile 2020 tanulmány a következőket írja erről:
„A kerékpározás népszerűsítéséről kialakult általános kép ugyanis azt sugallja, hogy pl. egy jó helyen elhelyezett kerékpárút (pl. a folyóparton, ahol amúgy is egyszerű a kivitelezés) megoldja a problémákat és a kerékpározás tömeges elterjedéséhez vezet. Ez természetesen nem így van. A siker akkor várható, ha a kerékpározás egy integrált közlekedésfejlesztési koncepció teljes jogú elemeként fejlődhet.” (mobile 2020).

Mit is jelent ez ? Elsősorban azt, hogy ha a tervezett kerékpáros infrastruktúra nem integrálódik a város forgalmának fő áramába és ha nem felel meg a célforgalomnak szükséges direktivitás elvének, hanem kerülő utakra tereli a kerékpárosokat, akkor mit sem ér, lehet az akár egy idilli környezet, nem látja el a funkcióját. A hétköznapi célforgalom nem összetévesztendő a hétvégi kórzózással. Ha a kerékpárút távolságban és időben több mint 10%-al eltér a célállomásokat megközelítő ideális útvonaltól, akkor valószínű, hogy kihasználatlanul fog állni, a kerékpárosok rövidítenek, alternatívát keresnek.

Tévhit a tévhitben, hogy Székelyudvarhely esetében a Köküllő partja nem kerülőút a bringások számára. Nos, ez egyetlen egy esetben igaz, éspedig akkor, ha a város keleti végpontjából a nyugati végpontjára szeretne eljutni valaki, minden köztes célpont nélkül. Ellenkező esetben, a kerékpárosok többsége a lakónegyedekből a Bethlen utca déli oldaláról átkel a legforgalmasabb és direkt a központba vezető ,a város forgalmi ütőerét képező Bethel utcán, ahhoz, hogy még pár száz méter kitérő után elérje a Küküllő vonalát, majd miután leért a vízpart mentén a városba megint beteker pár száz métert pluszba ahhoz, hogy valamelyik központi célállomását elérje. Amennyiben köztes célpontjai vannak, úgy ezt többször is megteszi, kimegy a partra, bejön a partról, megint kimegy és vissza J. Szóval szórakoztató elképzelés, ajánljuk minden romantikus kerékpározónak, próbálgassa!

A biztonság kérdése megint egy félreértelmezett dolog. Elsősorban azok hangoztatják, akik alkalmi kerékpárosok, vagy még azok sem és nem tudják elképzelni, hogy az úttesten, az autós forgalommal együtt kerékpározzanak, hogy létezik a világban ennek civilizált formája is. A túlzott biztonságérzet az ipari zónán átvezető, gyakorlatilag kihalt vízparton megint hamis, mert egyedül tekerni, esetleg sötétedés után, messze nem annyira biztonságos mint a kivilágjtott Bethlen utcán, egy erre kijelölt biztonságs sávon.

Székelyudvarhely esetében is több mint valószínű, az egyszerűsége miatt vált közkedvelté a Küküllő mentén kialakítható kerékpárút ötlete. Nem utolsósorban pedig azért, mert ott nem “zavar” senkit és nem “szól bele” a forgalmba, azaz nem jár gépkocsiforgalom korlátozásával. Ezzel pedig el is jutottunk a következő tévhitig, ami azt az elképzelést táplálja, hogy lehet kerékpáros infrastrukturát fejleszteni a gépkocsiforgalom korlátozása nélkül. Hát nem lehet, de erről bővebben a következő bejegyzésben.

Saturday, February 20, 2016

Kerékpáros Székelyudvarhely_9 - Kerékpáros tanulmányVégleges formát öltött az elmúlt hetek folyamán egyeztetett, módosított és kiegészített kerékpáros tanulmány(kerekpar.ro). A kezdeményezők (Jakab Áron Csaba, Sinka Arnod, Gidó Csaba) vitaanyaga jócskán módosult a civil szervezetek és a fórumokon részt vevő kerékpárosok véleményei alapján.

Összeszámolva, több mint húsz módosító és kiegészítő javaslattal tettük a tervet a kerékpározók szempontjából vállalhatóvá. Ilyen módon a tanulmány szakít a szokásos „Udvarhelyen nem lehet” gondolkodásmóddal, és konkrét javaslatokat tartalmaz az udvarhelyi forgalom legfontosabb szakaszainak kerékpározhatóvá tételére. Javaslatainkat a kerékpáros infrastruktúra kivitelezésében jártas szakcéggel egyeztettük.

Konkrét garanciát kértünk a kezdeményező tanácsosoktól a kerékpáros szervezetek további részvételére a kivitelezésben. A tervek nyomonkövetése és megfelelő kivitelezésének felügyelése érdekében kértük a közlekedésfejlesztési bizottságban való részvételünket. A javaslatunkat előterjesztették és feltehetően a következő tanácsülésen lesz megvitatva. Továbbá kértük, hogy ez a közösen összeállított kerékpáros infrastruktúraterv a most készülő Székelyudvarhelyi Mobilitási Tervel egyeztetődjön és annak szerves része legyen. Ez is megtárgyalásra fog kerülni a mobilitási tervet készítő szakcéggel hétfőn, febr.22-én.

Mi, - civil szervezetek képviselői: Szekler Teker, Feel Good, EKE Udvarhely és más, a tárgyalásokon részt vevő kerékpárosok – úgy gondoljuk, hogy Székelyudvarhelynek végre lett egy szakszerű és kivitelezhető közös terve a kerékpáros közlekedésre vonatkozóan. A hatalmon lévő párt tanácsosainak kezdeményezésére, a kerékpárosok képviselőinek a javaslataival módosítva és a mobilitási tervet készítő szakcégel egyeztetve született meg ez a kerékpáros tanulmány! Ezért hát úgy véljük, hogy többé nem lehet már kifogás az, hogy nem lehet, vagy nem tudunk kerékpárutakat építeni Székelyudvarhelyen. Már csak az maradt, hogy akarunk, vagy nem akarunk!

Tudjuk, egy kérdés még megválaszolatlan, éspedig az, hogy eddig mit csináltak, hol voltak előljáróink és miért csak egy terv készült el a négyedik év végére, a választási kampányra?! Ez a kérdés jogos, de ezt nem mi, civil szervezetek kell megválaszoljuk, és nem is akarunk vele foglalkozni. Minket az érdekel, hogy miután birtokában van a város egy ilyen közös tervnek, ki mit fog csinálni, engedni vagy megakadályozni!

Lépésenként ti is követhetitek: 1. A következő tanácsülésen terítékre kerül-e és pozitívan birálódik-e el a kerékpáros képviseletünk a közlekedésfejlesztésben való részvétel kapcsán. 2. Székelyudvarhely Mobilitási terve hogy halad előre és bele foglaltatnak-e kerékpáros elképzeléseink. 3. Hamarosan megkezdődik városunkban a forgalmi sávok újrafestése, kérdés, hogy figyelembe veszik-e előljáróink a reális kerékpáros szempontokat az újrafestésnél, vagy csak kampányolnak tovább. 4. Végül pedig junius 5-ig van még idő arra, hogy a szándékot tettek kövessék, sok mindent ki lehet addig még vitelezni a kerékpáros tanulmányból. Mi pedig üress nyilatkozatokra nem vagyunk kiváncsiak.

Friday, February 5, 2016

Kerékpáros Székelyudvarhely_8 - Gépjárműforgalom korlátozásA fenntartható közlekedés érdekében a kerékpározást nem szabad a gyalogos közlekedés rovására fejleszteni. Sok esetben fel kell vállalni a gépjármű forgalom rendelkezésére álló felületek csökkentését vagy részleges igénybevételét, hogy a környezetkímélő utazási módok nyerjenek minél nagyobb teret a városban.

Kiemelten fontos, hogy egy település központjához egyre közelebb jutva megtörténjenek a gépjárműforgalom nagyságát, sebességét csökkentő beavatkozások, a kerékpáros forgalom integrációja mellett.

A gépjárműforgalom mérséklésének módjára számos lehetőség van. Erre alkalmazott közvetlen eszközök:
- Települést elkerülő út kiépítése (átmenő teherforgalom számára kötelezővé tétele)
- Belső területeken fizetős parkolási övezetek kialakítása
- Gépjárművek számára fenntartott keresztmetszet szűkítése (forgalmi sávok száma, szélessége)
- Fizetős behajtási övezetek kialakítása, dugódíj
- Sebességkorlátozások bevezetése

A gépjárműforgalom nagyságának, sebességének csökkentésére alkalmazott közvetett eszközök:
- P+R biztosítása a település határában, tömegközlekedési kapcsolattal
- Tömegközlekedés fejlesztése
- Nem motorizált közlekedési módok támogatása
- Területfejlesztés és mobilitás menedzsment
- Oktatás, szemléletformálás

(NKS – Nemzetközi Közlekedési Stratégia)

Kerékpáros Székelyudvarhely_7 - Szegregáció - Integráció

Egy szemléletes összefoglaló arról, hogy a külterület felől a belterület felé haladva(a képen lentről felfele), hogyan lehet a kerékpáros forgalmat az autós forgalommal integrálni.
A külterület felől a belterület fele haladva:
1.Egyoldali kétirányú elválasztott kerékpárút.
Amenyiben lehetséges, nem szorosan a forgalmas közút mellett vezetve, esetleg zőld területeket, élővizeket érintve halad a kerékpáros létesítmény.
2.Kétoldali egyirányú elválasztott kerékpárút. Elválasztott járda.
A csomópontok növekvő gyakorisága miatt az irányhelyes közlekedés egyre inkább fontos szempont. Megjelenik az igény  a gyalogos közlekedésre is, melyet el kell választani a kerékpárforgalmi létesítménytől!
3.Kétoldali kerékpársáv. Elválasztott járda.
Egyre sűrűbben beépített területekhez érve területhasználat szempontjából gazdaságosabb a kerékpárforgalmi létesítmény közúttal történő integrációja. Így a gyalogos közlekedéstől való elválasztás megoldott. A közúti forgalomcsillapítás további eszköze a sebességkorlátozások bevezetése és betartatása, valamint a fizetős parkolási övezetek kialakítása.
4.Kétoldali nyitott kerékpársáv. Elválasztott járda.
A település centrumába érve a leginkább helytakarékos megoldások kerülnek előtérbe. Ebben a zónában már a gépjárművek forgalma alacsony. Szükséges a közúti forgalom további csillapítása. A kerékpáro sés a gyalogos forgalom külön felületen történik.
5.Kerékpáros nyom. Elválasztott járda.
A belváros ezen részén a kerékpáros és a gépjármű forgalom együttműködésre kényszerül. Szükséges a közúti forgalom további csillapítása.
6.Gyalogos kerékpáros zóna.
A belváros szívébe érve a gépjárműforgalomtól elzárt közösségi terek, sétányok, gyalogos utcák létesülnek, melyeken a kerékpáros közlekedés megoldott. Gépjárművel csak az arra jogosultak léphetnek be, az átutazó forgalom tíltott.

(NemzetköziKözlekedésiStratégia – Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv)